Hälso- och sjukvården fungerade bra i semestertider

Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län har generellt fungerat bra och kunnat leverera en god och säker vård under sommarmånaderna, även om situationen delvis har varit ansträngd. Personalens engagemang, tidig planering och god samverkan i länet är några av nyckelfaktorerna.

Erfarenheterna från Region Örebro län stämmer väl in med hur det har varit i övriga landet vilket redovisas i dag av Sveriges Kommuner och Landsting, skriver regionen i ett pressmeddelande.


– Helhetsbilden är att sommaren 2016 generellt sett har fungerat bra med god patientsäkerhet, säger Jan Olsson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Ökad samverkan mellan olika enheter i länet har varit en av framgångsfaktorerna för att vi har kunnat ge våra patienter en bra vård, samtidigt som de flesta av våra medarbetare har fått fyra veckors sammanhängande semester.