Kraftig uppgång för bygghandeln – ökning med drygt nio procent

Bygg- & Järnindex för augusti visar på en uppgång med 6,1 procent för riket. Regionen mellan-Sverige där Örebro ingår går fortsatt starkare och landar på en uppgång med hela 9,4 procent.