Fokus på prostitution vid vägkanten – myndigheter i samverkan

Handel med människor är en modern form av slaveri där personer behandlas som egendom. Barn är särskilt utsatta. Det sker här och nu längst de vägar som vi kör till jobbet. Prostitution och människohandel är minst lika utbrett i mindre städer som i storstäderna. Målet med den gemensamma satsningen under hösten 2016 i Värmlands och Örebros län är att få fler att våga se och tipsa polisen för att göra våra län tryggare!

Länsstyrelserna i Värmland och Örebro tillsammans med Polisregion Bergslagen och Sveriges åkeriföretag bjuder in till en konferens om kriminalitet på vägen för att öka förståelsen och kunskapen om kriminalitet som finns både på vägarna och utmed den. Ett unikt samarbete för att uppmärksamma och få fler att tipsa polisen om all kriminalitet på våra vägar – allt från prostitution och människohandel till dieselstölder och vägpirater.

– Alla som befinner sig på och runt våra vägar behöver få upp ögonen för vilka tecken som finns på kriminalitet. Om de ser någonting som verkar konstigt är det viktigt att tipsa polisen anonymt genom att ringa 114 14. Den som ringer in tipset kanske inte förstår det men just den informationen kan vara pusselbiten som saknas för att lösa ett fall, säger Isabel Persson som är handläggare för kvinnofridsfrågor på länsstyrelsen Värmland och samordnare i detta arbete.