MP vill ge elever ständig sovmorgon – kan ge bättre skolresultat

Skulle skolresultaten bli bättre och skulle Örebros skolelever må bättre om skoldagen börjar senare? Mycket talar för det och i en motion till kommunfullmäktige föreslår Miljöpartiet att Örebro kommun undersöker detta genom en försöksverksamhet där starten på undervisningen på högstadiet senareläggs på dagen.

– Jag vill att vi undersöker fördelarna med att undervisningen börjar senare på dagen med tonvikten av undervisningen under eftermiddagen, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd. Mycket talar för att alla vinner på det.

Det finns många vinster att hämta med en mer modern schemaläggning, som med senare start på skoldagen för en grupp utvalda elever. Enligt forskare försämrar tidiga morgnar studiekapaciteten hos en stor del elever i övre tonåren. Dessutom pekas tidig start på skoldagen som ett direkt och allvarligt hot mot ungdomarnas hälsa genom att det går på tvärs med deras biologiska förutsättningar i samband med puberteten.

– Vi bör ta till oss forskning och sluta driva skola efter tyckande, som de gamla omoderna principer som gällde när vi beslutsfattare gick i skolan, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd. Jag vill att vi lyssnar på alla skolelever som vittnar om att tidiga morgnar skapar stress hemma, vilket leder till att de ofta missar frukost och får svårare att gå i skolan.

Försök har gjorts i bland annat England och USA och resultat visar att elevernas närvaro förbättras, eleverna når högre resultat i standardiserade tester och får bättre betyg. Samtidigt blir de piggare, lyckligare och konsumerar mindre mängder koffeindrycker.

– Jag hoppas att de som styr i kommunen, liksom jag, är beredda att titta på den här frågan på allvar, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd. Vi politiker har ett stort ansvar att se till så att barn och pedagoger får rätt förutsättningar för en bra skoldag.

,