Örebro satsar elva miljoner under två år på ökad turism

turistpengar

Örebro kommun presenterade på tisdagen flera stora satsningar på besöksnäringen. Där framkommer att tre miljoner kronor går till satsningar som Örebrokompaniet planerar och genomför 2017. Ytterligare tre miljoner kronor till satsningar som Örebrokompaniet planerar och genomför 2018.

Satsning på naturturism 2017: två miljoner kronor till 2017 och en miljon 2018.

Sammanlagt resurstillskott perioden 2017-2018 för besöksnäringen är elva miljoner kronor. 0,5 miljoner kronor avsätts till ökade möjligheter till försäljning av lokala varor 2017.

Satsning på ökade möjligheter för försäljning av lokala varor: 0,5 miljoner kronor 2017. Örebrokompaniet får också en ramförstärkning om två miljoner kronor från 2018 och framåt, som kompenserar andra tillfälliga medel de förfogar över till och med 2017.

, , ,