Regionfullmäktige säger ja till föreslagen ny storregion

Region Örebro län säger ja till att ingå i en Svealandsregion. Det beslutades av regionfullmäktige den 27 september.

Precis som cirka 350 andra remissinstanser har Region Örebro län blivit ombedd att skicka in ett remissvar till regeringen i frågan om ny regional indelning. I remissvaret, som behandlades på regionfullmäktige under tisdagen, ställer sig Region Örebro län positiv till Indelningskommitténs förslag om storregioner.

Mot regionfullmäktiges beslut reserverade sig (M), (L), (V) och (SD).

– Vi välkomnar förslaget om större regioner eftersom vi ser att de nuvarande länen är för små för att möta framtida utmaningar. Men vi hade önskat att förslaget till Svealandsregion innehöll hela den nuvarande sjukvårdsregionen, det vill säga även Värmland, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Genom att Region Svealand bildas förstärks också Örebro län i möjligheterna att utveckla hälso- och sjukvård och de regionala frågorna. Tillsammans blir vi starkare.

,
One comment on “Regionfullmäktige säger ja till föreslagen ny storregion
  1. Vem kompenserar Örebro;s universitets sjukhus när de tappar intäkterna från Värrmland på ca 350 miljoner?

Comments are closed.