Vänsterpartiet bakom satsning på utbildningar för nyanlända

– Det är tack vare Vänsterpartiet som det finns medel avsatt för exempelvis studiecirklar och kurser riktade till nyanlända i den föreslagna styrande budgeten för 2017 kan vi avslöja redan i dag. Det blir 3,5 miljoner kronor till folkbildningen och civila samhället i Örebro kommun och det är något som S, C och Kd lagt in i sin budget efter förslag från oss, säger Murad Artin (V) i ett pressmeddelande.

– Det har gjorts fantastiska insatser med flyktingmottagande inte minst det senaste året av studieförbund och föreningar som exempelvis startat språkkafé, studiecirklar i svenska och samhällskunskap och som sett till att nyanlända kan studera under asylprocessen även om de inte får tillgång till kommunala Svenska för invandrare, SFI. Vi ser ju att det som de gör behövs både i ett långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv då fler kan ta sig in på arbetsmarknaden och i samhället tidigare men också på individnivå när människor gör något meningsfullt och utvecklas under en period som annars riskerar att bli väldigt passiviserande, fortsätter Murad Artin.

Han berättar vidare att anslaget är en integrationssatsning och medlen kommer att finnas hos kulturnämnden att söka för folkbildningen och civila samhället men specifika upplägget är inte utarbetat än. Satsningen har tillkommit efter att Vänsterpartiet övertygat styrande partier i Örebro om vikten av dessa medel då vi sett hur studieförbund som ABF och Röda korset samt vissa föreningar gjort stora insatser under året, menar Artin.