Forskare på USÖ fick stipendier från Nyckelfonden

IMG_0012 (6)

Sammanlagt 17 forskningsprojekt vid Universitetssjukhuset Örebro har tilldelats stipendier från Nyckelfonden. Vid en ceremoni i Wirénsalen på Konserthuset tog elva av stipendiaterna emot sitt diplom och blommor. Totalt delades det ut 6,2 miljoner kronor ur fonden.

– Det görs så fantastiskt mycket bra forskning på Universitetssjukhuset Örebro varje dag. Våra forskare är våra hjältar, säger Annika Rosdahl, stiftelseansvarig på Nyckelfonden.

Forskning vid universitetssjukhuset i Örebro bidrar dessutom till att vårt universitetssjukhus är en attraktiv arbetsplats som kan rekrytera och behålla viktig kompetens, framhåller Bo Anderson, ordförande i Nyckelfonden och Mats G Karlsson, forskningschef vid Forskning och utbildning.

Årets Nyckelfondenforskare strävar bland annat efter att utveckla mer precisa diagnoser och behandlingsmetoder vid lungcancer, behandla resistenta bakterier, förhindra självmord och förbättra diagnostiken och behandlingen vid nedsatt hörsel.