Oppositionen vill se fler vårdkontakter via skärm

Alliansen i Region Örebro län vill se en större satsning på digitala tjänster inom vården för länets invånare. Detta för att öka tillgängligheten till vården oberoende av var man bor.

Sverige har den senaste tiden sett en kraftig ökning av antalet digitala tjänster inom vården. Många tjänster utvecklas för att patienten lättare och snabbare ska komma i kontakt med läkare och specialister. Det handlar om allt ifrån att boka tider genom telefonen till att få sår bedömda av läkare genom videosamtal.

– Flera landsting har börjat erbjuda patienter möten med läkare genom videosamtal via läsplattor och mobiltelefoner. För många som bor en bit ifrån vårdcentraler och sjukhus har detta varit mycket uppskattat säger Anna Ågerfalk (L), oppositionsråd i Region Örebro län.

– Det ska vara lätt och enkelt att komma i kontakt med läkaren eller sjuksköterskan, säger Ola Karlsson (M). Direktkontakt med läkare via mobil eller läsplatta skulle underlätta vardagen för väldigt många, både för de som har långt tillvårdcentralen och för de som jobbar på annan ort.

– Örebro län har under många år haft långa vårdköer och personalbrister under delar av året. Under sommaren har flera vårdcentraler och avdelningar helt stängt ned på grund av personalbrist och detta är oacceptabelt menar Torbjörn Ahlin (C)

– Både belastningen på personalen och vårdköerna måste minska i Örebro län. Digitala tjänster kommer kanske inte att användas i samma utsträckning av äldre, människor med språkproblem eller liknande, men om livet underlättas för dem som kan använda digitala tjänster, så öppnar det för större tillgänglighet på vårdcentralen för dem som inte kan använda de digitala tjänsterna. Alliansen vill se en större satsning på digitala tjänster som kan förbättra situationen för alla, avslutar Ewa Sundkvist (KD).