Porlande vatten i nytt vård- och omsorgsboende

vårdboende invigning

På tisdagen invigdes det nya vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna i Boglundsängen. Boendet invigdes av avgående kommunalrådet Rasmus Persson (C). Arkitektbyrån Marge har skapat ett vackert trähus med väl tilltagna ytor både inomhus och i utemiljön. En fontän i byggnaden drar blickarna till sig.

Foto: Jan Larsson