Klart med mobila vårdteam – även oppositionen är nöjd

Ett mobilt team från närsjukvården ska börja rulla i Örebro kommun. Teamet startas för att vården bättre ska kunna ta hand om äldre personer med omfattande behov av hälso- och sjukvård i hemmen. Verksamheten, som ska starta den 1 januari 2017, är ett samarbete mellan region Örebro län och Örebro kommun. Regionstyrelsen tog i dag den 29 september beslut för sin del om att starta det treåriga projektet.

– Vården ska finnas nära patienterna. Det är kärnan i den nya närsjukvården, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Det här är ett bra exempel på hur vi menar att närsjukvården ska arbete: nära patienterna och i nära samarbete med den kommunala servicen.
– Erfarenheter från försök på andra håll har visat mycket positiva resultat av liknande verksamhet med bland annat ett minskat behov av inläggningar på sjukhus och samtidigt en högre livskvalitet för de äldre sjuka.

– Vi är glada över att den styrande (S)-majoriteten uppmärksammat vårt förslag om att införa mobila team för äldre, som vi hade i vårt budgetförslag för 2016. Det säger Ola Karlsson (M) i samband med att Regionstyrelsen idag beslutat om att inrätta mobila team för äldre personer med behov av omfattande hälso- och sjukvård, tillsammans med Örebro kommun.

– Idag hamnar många multisjuka äldre allt för ofta på akuten, där väntan ofta är lång. Ett läkarbesök i bostaden när hälsan sviktar skulle skapa ett lugn för många patienter, säger Elin Enes (KD)

– Dessutom skulle det vara möjligt för läkaren att göra en direktinskrivning på sjukhus om det behövs. Det skapar effektivitet och besparar patienten onödig väntan på akuten, fortsätter Torbjörn Ahlin (C).

– Bra att majoriteten har tagit Alliansens förslag om mobila vårdteam för äldre. Det är framförallt bra för de äldre patienterna med stort vårdbehov. Det ökar tillgängligheten och avlastar andra delar i vården, säger Katarina Tolgfors (M)

– Flera andra Regioner och landsting har provat liknande lösningar och vi är glada att vårt förslag om mobila team för äldre nu blir verklighet i Region Örebro län, avslutar Anna Ågerfalk (L).