Näringslivet: OpenARTs framtid måste säkras

open art debatt

OpenART är Skandinaviens största biennal för samtidskonst i det offentliga rummet. Utställningen genomfördes första gången 2008 och har nu utvecklats till ett evenemang av världsklass. OpenART har Örebro kommun som huvudman. Utställningen är en markör för kommunens energi och vilja att skapa verksamheter av hög kvalitet. Och utbytet av satsningen har blivit allt tydligare. Utöver beräknade besökarintäkter till näringslivet i form av mat, dryck, boende och annan handel på drygt 240 miljoner kronor. Så ger den både invånare och tillfälliga gäster en imponerande upplevelse. Bra kultursatsningar utvecklar medborgarnas tankar och skapar tillväxt, inspiration och respekt för oliktänkande. OpenART har blivit ett samtalsämne både på förskola och på kräftfest.

För arbetsgivare som väljer att ha stora delar av sin verksamhet utanför Stockholm är det avgörande att erbjuda nuvarande och presumtiva anställda ett attraktivt alternativ. Då är upplevelser en viktig del av totalbilden. Här bidrar OpenART till Örebros magnetism.

Hållbar tillväxt kräver att vi människor växer i vårt inre. OpenART utmanar vårt seende, vårt tänkande, ger möjlighet till reflektion och eftertanke. Detta gynnar oss som bor och arbetar här. Därför har vi undertecknare ett partnerskap med OpenART.

Stödet till OpenART måste öka. Både från Örebro kommun och från näringslivet. Annars är risken mycket stor att verksamheten förtvinar eller till och med går under.

Den lilla stab som för närvarande arbetar med OpenART gör en enastående insats, men riskerar samtidigt att bränna sina ljus i båda ändarna.

 

För att säkra OpenARTs framtid krävs:

  1. Ekonomisk resursförstärkning. 

Den nuvarande organisationen behöver tillskott av kvalificerad arbetskraft för att på ett hållbart sätt klara av att leverera på nuvarande nivå och även för att utvecklas framöver.

Dessutom behöver man hitta en långsiktig lösning för en central kontorslokal samt en verkstadslokal för logistik och hantering av konstverk. Det ideala vore om det samtidigt skapas ett rum för kreativa möten och föreläsningar.

 

  1. En smidig verksamhetsform.

Att driva OpenART i daglig drift kräver personligt engagemang långt utanför normal arbetstid.

Under de intensiva perioderna då konstverken ska installeras är improvisationerna många. Det kan saknas en fästanordning eller något annat och problemet måste lösas direkt. I denna händelsestyrda verklighet är det inte lätt att följa kommunala processer som till exempel upphandlingsregler som inte sällan innebär långa handläggningstider utan många gånger även större kostnader.

Här bör en översyn göras för att hitta en form som är bättre anpassad till OpenARTs arbetssituation. Är det i stiftelseform, eller som ekonomisk förening, som kommunalt bolag eller någon annan form som OpenARTmår bäst?

 

 

  1. Samtal kring OpenARTs utveckling.

OpenART förändras ständigt. Framåtrörelsen är tydlig och publikens och mediernas ökade intresse är ett kvitto på verksamhetens värde.

För att OpenART även i framtiden ska tillföra syre till omgivningen krävs förnyelse. Upprepning duger inte. Här måste ständigt nya infallsvinklar hittas och nätverk utvecklas.

Vad vill Örebro med OpenART? Önskar vi ökade publiksiffror? Höja besöksnäringens intäkter? Vill vi ge OpenART ytterligare möjligheter att förstärka Örebros varumärkeskraft? Vill vi ge verksamheten en vidgad roll att utveckla invånarnas kreativa förmåga? Önskar vi att OpenART ges en riktad roll i integrationsarbetet? Svaren bör förstås påverka resursinsatserna. En hög ambitionsnivå behöver förstås större resurser än en lägre.Det är angeläget att en långsiktig plan utvecklas med tydliga och avläsbara kvantitativa och kvalitativa målsättningar.

Här bör en förstudie klarlägga hur arrangemanget får en stabil grund och kan utvecklas på bästa möjliga sätt.

Investeringen i OpenART måste som sagt öka. Både från Örebro kommun och från näringslivet. Undertecknarna av denna text samarbetar med OpenART. Samtidigt bjuder vi in övriga näringslivet att göra detsamma. Ambitionen är att öka näringslivets sponsorbelopp kraftigt.

En av undertecknarna, Kommuninvest; har redan nu bestämt sig för att finansiera en tillfällig deltidstjänst med avsikt att samla näringslivet med syfte att skapa ytterligare resurser till OpenART.

Vår önskan är att viljan att förstärka OpenART smittar av sig och att Örebro kommun är beredda att förstärka verksamhetenmed ett rejält resurstillskott. I debatten är det vanligt att ställa offentliga verksamheter mot varandra. Och då brukar kulturen förlora. Men med insikten om att konsten stimulerar människors innovationskraft och tankeförmåga, behöver satsningen på OpenART ges större plats i dag och i morgon.

 

Tomas Werngren, VD, Kommuninvest i Sverige AB

Anders Sandberg, delägare, Advokatfirman Lindahl

Peter Geisler, VD, Arbesko AB

Per Brogren, VD, Asplunds Fastigheter AB

Jonas Albertson, VD, Atlas Copco Rock Drills AB

Per Johan Behrn, VD, Behrn Fastigheter AB

Robert Krantz, General Manager, Best Western City Hotel Örebro

Björn Åqvist, VD, AB Carlsson & Åqvist

Claes Larsson, VD, Castellum Mitt AB

Patrik Renström, Head of Land Transport, Branch Örebro, DB Schenker

Marianne Fransson, VD, Esswege Fastigheter AB

Jacob Strömberg, delägare, EXACT AB

Kenneth Wallin, kontorschef, Handelsbanken Örebro

Rikard Rosander, styrelseordförande, Hyrlift Sverige AB

Martin Börjeskog, försäljningschef, IT-mästaren 

Jonas Lindell, VD, Lantmännen Unibake Sweden AB

Anders Hagström, hotellchef, Livin Hotels

Sara Sjöborg, VD, Myrina Invest AB

Carina Åstrand, platschef, Nethouse Örebro AB

Lennart Larsson, ägare, Oppboga Bruk AB

Dan Ragnarsson, delägare, Ragnarsson Fastigheter AB

Daniel Ryden, platschef, Suzuki Garphyttan AB

Ingemar Söderström, kyrkoherde, Svenska kyrkan Örebro

Magnus Petersson, bitr. kontorschef, Swedbank