Majoriteten presenterar fortsatta satsningar på välfärd – ekonomin utmaning efter 2019

Vid en pressträff på fredagen presenterade den politiska ledningen i Örebro kommun budgeten för 2017. Befolkningstillväxten är stark, bostadsbyggandet bland det högsta i Sverige, näringslivet utvecklas och arbetslösheten sjunker. Tillväxten ger ökade skatteintäkter som möjliggör fortsatt utveckling av välfärden.

De ekonomiska förutsättningarna är relativt goda under 2017 och 2018 medan 2019 och åren därefter är en större utmaning. Samtidigt är osäkerheten i prognoserna större tre år framåt.Därför väljer kommunledningen att lägga fram en budget för 2017 som möjliggör satsningar och effektiviseringar som ska underlätta för kommande år. Den största av dessa satsningar är en reservation om sammanlagt 200 miljoner som skall användas för att effektivisera välfärden. En modell som inte testats i så stor skala någon annan stans i Sverige och den största satsningen på att modernisera och effektivisera verksamheten i kommunen någonsin, skriver majoriteten i ett pressmeddelande.

– Just nu genomför vi den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60-talet. Det är en spännande tid i kommunens historia. I årets budget satsar vi vidare för att ge barnen och de äldre bästa möjliga förutsättningar. Skolan ska nå bättre resultat och ges från 2017 en årlig förstärkning som innebär bättre redskap att göra det, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

 

– Budgeten innehåller viktiga satsningar som främjar näringslivet. Vi satsar på besöksnäringen och förstärker stödet till Örebrokompaniet för att fortsätta stärka Örebros tillväxt som evenemangs- och mötesstad. Att bygga Kulturkvarteret är viktigt både för kommuninvånarna och för besöksnäringen. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta för enutveckling där tillväxten är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd

I budgeten återfinns en rad satsningar på integration och social sammanhållning. Sommarsatsningen permanentas och partnerskapsarbetet förstärks ekonomiskt. Extra resurser avsetts till civilsamhället för integrationssatsningar. Förutom att utbyggnaden av vård- och omsorgsboende fortsätterrymmer budgeten satsningar på äldre genom mer pengar till dagverksamhet och sommaraktiviteter för äldre.

– Det är bra att vi satsar på äldre och social sammanhållning. Utbyggnaden av nya vård- och omsorgsboenden fortsätter. Det förebyggande arbetet förstärks för att stärka den sociala sammanhållningen i kommunen. Ytterligare resurser avsätts för civilsamhället riktat till verksamhet för äldre och integration, säger Per-Åke Sörman (C) tillträdande kommunalråd.