Miljöpartiets kommenterar till budget: Saknar avgörande förslag kring trafik

Den styrande koalitionen i Örebro kommun har idag presenterat sitt förslag till budget för 2017.  Miljöpartiet välkomnar satsningar på naturturism och gröna näringar, men saknar avgörande förslag kring trafik och byggande för en mer hållbar utveckling av Örebro.

– Utifrån den begränsade tid som vi haft för att läsa budgeten så är min första reflektion att det är tydligt att det behövs ett riktigt grönt parti i kommunledningen, säger Sara Richert (MP), kommunalråd. Det finns bra delar i budgetförslaget, men örebroarna behöver ännu mer hållbar politik.

När Örebro växer snabbt måste vi samtidigt hinna med att garantera barnens behov av säkra trafikmiljöer och hållbara bostadsmiljöer. Det vi bygger nu ska ju barnen växa upp i de närmaste 50 åren. Miljöpartiet saknar tillräckliga åtgärder för att minska biltrafiken och skapa plats för barnen i staden. Trafiken måste bli säker i hela Örebro, inte bara till och från skolan. Nu ska den styrande minoriteten börja med att ta fram en strategi för minskade resor, men Miljöpartiet ser att det behövs skarpa åtgärder redan nu. Bland annat behöver hastighetsgränserna sänkas, och ombyggnationen av trafikleder till gröna stadsgator måste snabbas på.

Viljan att bygga hållbart måste stärkas. Det räcker inte att bygga ett hållbart kvarter, hela Örebro måste byggas på det sättet. Miljöpartiet saknar en strategi för hur vi ska anpassa oss till de kommande klimatförändringarna, och här måste Örebro kommuns ambitioner vara högre.

– Jag tycker att det är positivt att kommunledningen verkar ta flera av kommunens stora utmaningar på allvar, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd. För oss är det viktigt att arbeta för minskad bostadssegregation, och satsningar på förebyggande sociala åtgärder för barn och unga. Det ser vi också att minoriteten satsar resurser på och det är glädjande.

Mycket i den här budgeten, och den politiska debatten, handlar om hur Örebro växer. Miljöpartiet saknar kraftfull politik för livet mellan husen och kommer att presentera sådana förslag i sitt eget budgetförslag.