Regionen med på Utsikt – diskuterar utveckling och stärkt tillväxt

Vilka frågor ska vi gemensamt driva för att utveckla Örebroregionen och stärka tillväxten? Den frågan hoppas Region Örebro län kunna besvara tillsammans med länets företag, föreningar, organisationer och kommuner på samverkansarenan Utsikt 2016 i Göteborg.

– Utsikt 2016 ser vi som en arena där vi får möjlighet att diskutera länets viktiga utvecklingsfrågor med de företag och organisationer som både bidrar till och är beroende av en framtida tillväxt inom vårt län. Att kunna ha en direkt dialog med många av de 500 deltagarna om vilka hinder och möjligheter som de ser från sin horisont är värdefullt i vårt regionala utvecklingsarbete. Det handlar om viktiga områden som till exempel kompetensförsörjning, digitalisering och innovation, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Frågeställningarna på Utsikt 2016 är samma som Region Örebro län behandlar i arbetet med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin, RUS. I regeringsuppdraget ingår att förankra strategin hos näringsliv och ideell sektor och därför finns regionen med på Utsikt 2016.

– RUS:en fungerar som en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Vår ambition är att kunna erbjuda länets invånare en bra livskvalitet, och att kunna ge både befintliga och nya företag goda förutsättningar att verka för att på så sätt skapa fler arbetstillfällen. Vi vet att vi med gemensamma krafter kan vi bidra till en hållbar utveckling av samhället, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

– Som aktörer i Örebro län har vi alla ett ansvar att föra utvecklingen framåt. Vi måste säkerställa goda förutsättningar för pendling och transporter såväl som för näringslivsetablering och byggande av bostäder. Men det måste ske på ett hållbart och klimatsmart sätt, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Utsikt 2016 startar på söndag, den 2 oktober, i Göteborg och pågår till och med måndag, den 3 oktober. De båda seminariedagarna, som arrangeras av Handelskammaren, är uppdelade i tre fokusområden. Dessa är omvärlden, hemmaplan och molnet där det sistnämnda handlar om digitaliseringens möjligheter i våra olika verksamheter.

En av programpunkterna på Utsikt 2016 är Café Åsikt, som Region Örebro län ansvarar för. Där finns plats för samtal och reflektioner efter genomförda seminarier och föreläsningar. Medverkar gör bland andra Marie-Louise Forsberg-Fransson, Irén Lejegren och Mats Gunnarsson från Region Örebro län.

,