Ris och ros från Vänsterpartiet till årets budget

– Mest glada är vi över 89 vänstermiljoner till Örebroarna som vi fått regeringen att bidra med. Sämst i budgeten är förslag på höjda kostnader för äldre och funktionsnedsatta, menar vänsterpartiets Murad Artin (V).

För Vänsterpartiet är det de som har hemvård och äldreomsorg som är i fokus.

– Hemvården har misskötts senaste åren och vi ser hur personalen fått slita ut sig för att ta igen ett budgetunderskott som orsakats av privatiseringsexperimentet med Lov (lagen om valfrihetssystem).

– Och enligt signalerna för 2017 är det dags för de äldre och funktionsnedsatta att få betala nu. S, C och Kd vill tydligen finansiera budgeten med att höja taxorna för mat och omsorg och det är något som vi verkligen vill undvika, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet efterlyser också tydligare satsningar på kvinnor i låglöneyrken och medel avsatta för jämställdhetssatsningar.

– Det känns inte som att ordet jämställdhet fått vara med och styra den här budgetprocessen direkt, menar Murad Artin (V).

Ros gällande budgeten delar han dock ut för de satsningar som Vänsterpartiet föreslagit och som nu har medel avsatta för nästa år. Det handlar om utökad budget för folkbildning och föreningsliv som vill jobba med integration, gröna förskole- och skolgårdar och om sommarläger för äldre.