Vänsterpartiet: Länsmuseet måste uppmärksammas mer

länsmuseet uppmärksammas

Örebro läns museum ligger i dag i hjärtat av Örebro men får för lite uppmärksamhet. Besökarantalet är för lågt och det måste vi göra något åt, säger Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin.

Idag drivs museet som en stiftelse med regionala och statliga medel. I museets ägo finns olika samlingar och det görs regelbundet nya spännande utställningar som utmanar flera sinnen. Det är dock ett av landets minst besökta länsmuseer med ett snitt om 0,3 besök per länsinvånare och år jämfört med 1,0 besök per länsinvånare och år som är snittet för övriga länsmuseer. Det är också det minsta länsmuséet sett till storlek och antal anställda.

– Jag tror att många Örebroare och även besökare missar museet. Det profileras inte när vi talar om Örebro för invånare eller turister och det tror jag beror på att kommunen inte är inblandad, säger Murad Artin (V).

Självklart menar Vänsterpartiet att det ska det vara ett länsmuseum för hela länets invånare men samtidigt borde Örebro kommun utnyttja den fördel Örebroarna har av lokaliseringen mitt i slottsparken.

– Det är en otrolig möjlighet att ta del av när det gäller upplevelser kopplade till kultur, konst, historia och demokratifrågor till exempel och det gynnar ju örebroarna extra mycket. Då borde kommunen vara mer drivande, säger Murad Artin (V).

Regionen kan behöva ta ett större ansvar inom vissa delar men det krävs också mer samarbete med Örebro kommun både kring praktiska frågor, marknadsföring och utställningar, menar V.

,