Ökning av andelen konkurser i länet

Antalet aktiebolagskonkurser under september minskade med fyra procent jämfört med samma månad förra året. 14 av 19 län uppvisar minskade antal konkurser hittills i år – Gotland, Västmanland och Gävleborg ligger i topp med störst minskning. På årsbasis har konkurserna minskat med åtta procent.

Totalt gick 353 aktiebolag i konkurs under september, vilket kan jämföras med 367 året innan. Därmed minskade konkurserna i Sverige med fyra procent. Sett till helåret har 3 858 aktiebolag gått i konkurs under januari till september, en minskning med åtta procent.

– Det är glädjande att se att konkursnivåerna i landet är fortsatt låga, även om minskningen var relativt liten denna månad. September är vår första riktiga höstmånad och månadens siffror kan vara en temperaturmätning på att näringslivet mår fortsatt bra, säger Krister Jonsson, Sverigechef på Creditsafe.

I Örebro län ökade andelen konkurser ökat med 17 procent hittills i år jämfört med 2015, från 98 i fjol till 115 i år.