“Ett hårt slag för länet” – flera kommentarer på Ericssons stora varsel

– Det är ett hårt slag för Kumla och för länet. Nu behöver vi samla krafterna för att lindra effekterna av Ericssons neddragning. Det känns ändå positivt att Kumla får en roll för utvecklingen av 5G-nätet. Det säger landshövding Maria Larsson i en kommentar till beskedet från Ericsson som kom nu på förmiddagen.

Vi i Örebro län har historiskt varit skickliga på att hantera förändringar. Vi har haft lätt att samla kommuner, statliga aktörer och till och med civilsamhållet när det behövs.

– Det ska vi göra nu också och jag kommer att bjuda in berörda redan i dag. Länsstyrelsen är och ska vara en samlande kraft i länet.

Ericsson i Kumla var på 90-talet länets största industri, då GSM-telefontillverkningen gick på högvarv. Sakta men säkert har andra tagit över. Örebro län har haft samma situation inom skoindustrin i Örebro och Kumla,  stål- och järnindustrin i Bergslagen och delvis försvarsindustrin i Karlskoga.

– Men vi har alltid rest oss och hittat nya vägar. Det ska vi göra nu också. Arbetsmarknaden och konjunkturerna är ljusa i Sverige, det måste vi ta vara på, säger Maria Larsson.

Ett hårt slag mot länet, mot Kumla och mot alla de som nu riskerar att förlora sina jobb. Det säger Ola Karlsson, moderaternas länsordförande i en kommentar till dagens besked från Ericsson om stora neddragningar vid Ericssons fabrik i Kumla.

– De förlorade jobben i Kumla visar på hur viktigt det är att stärka företagsklimatet i länet och landet så att vi får fler och växande företag och därmed fler nya jobb.

– Regeringen borde nu lägga skarpa förslag för att underlätta för fler företag och fler jobb. I stället höjer Regeringen skatter på elektronik och transporter vilket driver jobb och företag utomlands. Det är helt fel åtgärder och förslag från både (S) och (Mp), avslutar Ola Karlsson.

,