Här är ”nya Svampen” – förslaget Lyra vann arkitekttävling

svampen nya 1

Nu är det klart med utformningen av Örebros nya vattentorn. Det blev förslaget Lyra som vann arkitekttävlingen om gestaltningen av högreservoaren vid Glomman i Adolfsberg. Byggnadens skal är av stål.

För att säkra stadens vattenförsörjning bygger Örebro kommun en ny vattenreservoar i Adolfsberg, på en höjd i korsningen Glomman/Södra vägen i Örebro. Bygget är planerat att starta under 2017 och den nya vattenreservoaren beräknas tas i bruk våren 2019.

– Den nya vattenreservoaren, som behövs för att förse vårt växande Örebro med vatten på ett tryggt och säkert sätt, kommer genom det vinnande förslaget att bli ett nytt spännande landmärke i Örebro, säger Charlotte Edberger Jangdin, ordförande i Tekniska nämnden, Örebro kommun.

Vårens internationella arkitekttävling genomfördes för att hitta Svampens arvtagare.

– Det har varit ett spännande juryarbete och krävande eftersom det var många förslag. Det handlar inte bara om hur byggnaden ska se ut utan också hur den ska skyddas och hur platsen omkring ska utformas. Det är kul att en vattenreservoar i Örebro har engagerat arkitekter från så många olika länder. Vi har fått tävlingsbidrag från bland annat Spanien, Österrike och Thailand, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt Örebro kommun.

Förslaget är ritat av Lars Anfinset. På bilden ses han tillsammans med juryns ordförande Claes-Göran Claesson. Prissumman är på 300 000 kronor. Här är juryns motivering:

”Lyra” är ett kraftfullt förslag som med sin skulpturala enkelhet griper tag i betraktaren och skapar en unik upphöjd plats med en helt egen identitet. Ett stabilt fundament i betong lyfter en lättare form mot himlen samtidigt som den inre reservoaren skyddas av ett beständigt skal av cortenstål. ”Lyra” känns som helhet vänligt i sin framtoning, trots sitt hårda skal och har förutsättningar att fungera i samklang med sin omgivning, både gentemot närområdet och som ett tydligt landmärke på håll för Örebros södra delar. Förslaget uttrycker en byggnad som kan närvara i Örebroarnas vardag, där vattenreservoaren skapar en samlande mötesplats. ”Lyra” är både den originella och värdiga arvtagare till Svampen som Örebro efterfrågat och ett nyskapande tillägg i den framtida stadsbilden.

svampen pristagare

svampen nya 2

,