Uppsala vill bilda region med Örebro

Landstinget i Uppsala län ställer sig positivt till indelningskommitténs förslag till en ny indelning i storregioner. Det beslutade landstingsstyrelsen i dag.

– Bildandet av en storregion är en förutsättning för att kunna möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Regeringen har tillsatt en kommitté, som i en utredning föreslår en ny indelning av län och landsting. Bland annat föreslås att Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län ska slås samman och bilda en Svealandsregion från den 1 januari 2019.

Landstinget har nu yttrat sig till Finansdepartementet över förslaget. Landstingets sammanvägda bedömning är att det finns bärande skäl för att genomföra förslaget och att det medför bestående fördelar, bland annat för hälso- och sjukvården.

– Med ett större patientunderlag kan vi ta ett samlat ansvar för hela vårdkedjan inklusive den högspecialiserade vården. Vården kommer i framtiden att behöva göra stora investeringar, som blir svåra för ett mindre landsting att klara, säger Börje Wennberg.

, ,