Centrum för Hjälpmedel kan få jämställdhetspris – under konferens i Örebro

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som genomfört ett exceptionellt arbete för jämställda verksamheter. Inför prisutdelningen 2017 har 18 bidrag nominerats. Bland de nominerade finns kommuner, företag och ideella organisationer.

Svenska Jämställdhetspriset delas ut under konferensen Forum Jämställdhet Forum Jämställdhet som genomförs i Örebro 31 januari – 1 februari 2017. Knappt tre månader innan konferensen träffas juryn för Svenska Jämställdhetspriset för att gå igenom de inkomna nomineringarna. Sista dagen att nominera bidrag till priset var den 1 oktober.

– Det känns fantastiskt att vi har fått in nomineringar från olika slags verksamheter i hela landet! Det visar att så väl offentliga som privata och ideella organisationer kan och vill arbeta med att få in ett jämställdhetsperspektiv i alla delar av sin verksamhet, kommenterade Clara Berglund, projektledare för Forum Jämställdhet och Svenska Jämställdhetspriset.

I juryn för Svenska Jämställdhetspriset sitter Anders Eriksson, Malmö stad; Cecilia Boström, Eskilstuna kommun; Gertrud Åström, senior konsult; Johanna Ek, Örebro kommun; Katarina Fehir, Malmö stad: Helén Lundkvist Nymansson, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL); Lillemor Dahlgren, Nationella Sekretariatet för Genusforskning vid Göteborgs Universitet; Lillemor Harnell, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL); Sylvia Mätää, Västra Götalandsregionen.

Inkomna nomineringar till Svenska Jämställdhetspriset 2017
(Utan inbördes ordning)

 • Tillväxtmotorn Inova
 • Evelyn (Kulturens Bildningsverksamhet)
 • Sveriges Kvinnolobby
 • Vi Andas Samma Luft
 • Eskilstunas kultur- och fritidsförvaltning
 • Centrum för Hjälpmedel, Region Örebro län
 • Danske Bank Sverige
 • Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun
 • LHC Linköping
 • ÅF
 • Eskilstuna kommun
 • TRIS – tjejers rätt i samhället
 • Barn- och ungdomsnämnd och -förvaltning i Kalmar kommun
 • Kultur- och fritidsnämnden/förvaltningen Kalmar kommun
 • Enskede – Årsta – Vantör stadsdelsförvaltning i Stockholm Stad
 • Swe Q, Sveriges Kvinnoråd
 • HeforShe
 • Sinnet Sverige