Försäkringskassans nya regler riskerar slå ut privata assistansbolag

Försäkringskassans nya rutiner riskerar att slå ut delar av assistansbranschen. Ersättningen kommer från och med oktober att betalas ut i efterskott istället för i förskott. Det innebär att företagen står utan ersättning under oktober månad.

”Jag tvingas ta ett banklån för att kunna betala ut lön”, säger Fredric Käll, vd för assistansbolaget Vivida till Svenskt Näringsliv.

”Tidigare har arbetsgivaren fått ersättning från Försäkringskassan den 20:e i månaden då assistansen utförs, för att i efterhand reglera eventuella avvikelser. Nu ska ersättningen istället betalas ut den 20:e i månaden efter och den 5:e i månaden därpå. Det innebär ett glapp under oktober, då arbetsgivaren helt står utan ekonomisk kompensation för assistansen. Samtidigt kvarstår företagens utgifter, som löner till personalen”, skriver Svenskt Näringsliv.

Läs hela artikeln här:

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/orebro/regelandring-tvingar-foretag-att-ta-miljonlan_657416.html?utm_source=Facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=ipa