Så ska risk för livmoderhalscancer upptäckas tidigare

Region Örebro län är bland de första i landet att införa en ny metod för så kallad screening av förstadier till livmoderhalscancer. Det innebär att kvinnor från 30 år, som regelbundet blir kallade till cellprovsundersökning, först kommer att undersökas för humant papillomvirus (HPV). Har man HPV går man vidare och gör som tidigare, tittar efter eventuella cellförändringar. Den nya diagnostiken förväntas ge ett ännu bättre skydd mot risken att utveckla cancer. På sikt kommer detta att erbjudas kvinnor i hela Sverige.

– Det är mycket glädjande att vi som en av de första regionerna i landet kan erbjuda förbättrade möjligheter att tidigt upptäcka livmoderhalscancer med hjälp av ett väl utvecklat screeningprogram. Det är ett viktigt steg i vår satsning på kvinnosjukvården, och det går i linje med vårt arbete för en god och jämlik hälsa i Örebro län, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.