Förskolan Kastanjegården i Vivalla ska återuppbyggas

Kastanjegårdens förskola i Vivalla som revs år 2015 ska nu återuppbyggas. I dag tar Programnämnd barn- och utbildning beslut om att bygga en förskola med plats för 90 barn som kommer att stå färdig till vårterminens start i januari 2018.

Kastanjegårdens förskola i Vivalla, då innehållande fyra avdelningar, revs år 2015 på grund av att lokalerna hade uppnått sin tekniska livslängd. Enligt planeringen skulle Kastanjegården byggas upp igen direkt efter rivningen men då andra lokalprojekt blev tvungna att prioriteras lades återuppbyggnaden av Kastanjegården tillfälligtvis åt sidan.

Nu är tiden inne att återgå till planen att bygga upp Kastanjegården. Återuppbyggnation ger möjlighet för två stycken tvåavdelningsförskolor i Vivalla, Apelgården och Almgården, att lämna sina mindre lämpliga lokaler och flytta in verksamheten i återuppbyggda Kastanjegården. Återuppförandet med fem avdelningar ger även en volymökning med en avdelning.

– Örebro växer i hög takt, och vi ser ett ökat behov av förskoleplatser i många delar av kommunen. Återuppbyggnaden av Kastanjegården kommer både ge möjlighet för två förskolor att lämna slitna lokaler, men också ge ett tillskott till Vivallas ökade behov av förskoleplatser, säger Jessica Ekerbring (S) kommunalråd.

Förskolan kommer att ha totalt fem avdelningar i två plan och byggs efter konceptet ”Framtidens Förskola 2.0” som tidigare prövats i andra bostadsområden i Örebro kommun.

– Byggnaden ska ligga på samma tomt som den nu rivna Kastanjegården precis bredvid Vivalla centrum. Det är positivt och ett stort behov som åtgärdas i området, säger Anders Östman (KD) vice ordförande i Programnämnd barn- och utbildning.

– Trycket på förskoleplatser är fortfarande högt i kommunen och Vivalla är en av våra större stadsdelar i Örebro. Mycket är på gång i området och vi behöver göra plats för fler barn. Att ersätta Kastanjegården underlättar för alla barn och föräldrar i Vivalla som behöver tillgång till förskola i sitt närområde, säger Seydou Bahngoura (C) presidieledamot.

Investeringen beräknas bli ca 30 miljoner kronor.