Nytt utbildningsprogram etableras – för personer med olika bakgrund

Utbildningsprogrammet LärOlika skapar meningsfulla och lärorika möten mellan människor som verkar och påverkar i en och samma stad men i olika delar av samhället, och som annars aldrig skulle ha träffats. Genom starten i Örebro sprids LärOlika-konceptet till en ny stad.

-Vi behöver fler plattformar för att människor med olika bakgrunder ska få möjlighet att lära känna varandra. För jag tror att det finns en vilja hos människor att göra det, men att förutsättningarna sällan ges. Att vara med och leda LärOlika i Örebro känns därför väldigt bra och viktigt, säger Shabnam Dost, juridikstudent och en av de programansvariga för kursen i Örebro.

Hittills har över 500 personer deltagit i LärOlikas kurser, som startade 2014 i Stockholm. Omdömena från de medverkande har varit mycket goda, över 90 procent anser att deras deltagande har gett dem nya kontakter, ny inspiration och nya tankar. Dessutom anser tre av fyra deltagare att de har blivit mer nyfikna på nya personer som en följd av LärOlika.

– Jag hoppas att LärOlika kan bidra till mer nyfikenhet och nya nätverk i Örebro. Vi vill att teaterns rum ska vara en mötesplats för nya samtal och tankar, säger Petra Weckström, VD för Länsteatern Örebro, en av organisationerna som står som värd för LärOlika-mötena.

I en första serie möten som äger rum november-december hos samarbetspartnerna Tegelbruket, ÖrebroBostäder i Vivalla, studieförbundet Sensus och Örebro Länsteater kommer ett trettiotal Örebroare träffas. Deltagare kommer bjudas in utifrån att de har olika yrken, olika åldrar och olika bakgrunder – och att de just därför har mycket att lära av varandra.

Genom LärOlika-upplägget skapas både tiden och atmosfären som ger alla deltagare möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter och lyssna på andras. Därmed kan alla lära av varandras erfarenheter och perspektiv. Alla deltar på lika villkor, alla lägger tiden och engagemanget som krävs – och ingen betalar någon avgift.

LärOlika i Örebro startar 19 november.