Fortsatt positiv trend för turismen i Örebro

turistsommar ny

Sommarturismen i både Örebro kommun och hela Örebro län går som tåget. Det visar färsk statistik från Tillväxtverket. Årets ökning bekräftar de senaste årens positiva trend och turismen i Örebro län har ökat mest i hela landet under den senaste femårsperioden.

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti ökade antalet gästnätter på hotell i Örebro kommun med 9,4 %. Förhoppningen att ligga kvar på liknande nivåer som 2015 har därmed överträffats med råge.

-Vi är oerhört nöjda. Med tanke på de extremt stora ökningarna, runt 20% förra sommaren, är det fantastiskt att vi kan öka antalet hotellgäster ytterligare, kommenterar Björn Fransson, turismstrateg på Örebrokompaniet.

Den totala rumskapaciteten i Örebro har ökat, främst på grund av tillkomsten av Clarion Collection Hotel Borgen. Trots det har kapacitetsutnyttjandet, beläggningsgraden, minskat endast marginellt under sommaren. Totalt registrerades 145 639 gästnätter på hotell i Örebro kommun under perioden juni-augusti.
– Örebros utveckling är betydligt bättre än riket i sin helhet, vars ökning ligger på 2,2 %. Örebro har under juli passerat flera städer i hotellstatistiken, bland andra de större kommunerna Uppsala, Linköping och den utpräglade sommardestinationen Halmstad, säger Björn Fransson.

Under januari-augusti såldes 313 728 hotellrum i Örebro kommun. En kuriositet i sammanhanget är att den siffran nästan exakt motsvarar antalet sålda hotellrum under ett helt år för tolv år sedan. Förklaringarna till den positiva utvecklingen på hotell handlar sannolikt om både evenemang och ökad familjeturism.

-Gustavsviks Lost City fortsätter att attrahera besökare och precis som 2015 hade vi flera stora evenemang under sommaren, till exempel Slottet Live, Putte i Parken och Klossfestivalen.

Farhågorna att Örebros ökade rumskapacitet medfört att hotellen i övriga länet skulle minska har hittills visat sig vara ogrundade. Övriga länet har en ännu brantare utvecklingskurvaför hotellen även om volymerna är betydligt mindre. För hela länet ökade det totala antalet gästnätter, inklusive camping, stugor och vandrarhem med 8,8 % under sommarmånaderna. Det är tredje bäst i landet och följer på fjolårets rekordsommar då gästnätterna ökade med 13 %. Totalt räknade länet in 655 614 gästnätter under sommaren.

– Sett till den senaste femårsperioden har Örebro län den bästa utvecklingen i hela landet. Sedan 2012 har det totala antalet gästnätter i länet ökat med 43 % vilket är mer än dubbelt så mycket som den näst största ökningen räknat i procent, kommenterar Jeanette Brorsson-Ekelund, utvecklingsledare för turism och besöksnäring på Region Örebro län och fortsätter:

– Detta motsvarar 188 000 fler gästnätter på fem år.

De svenska gästnätterna minskade något i juni och juli men ökade kraftigt i augusti, medan de utländska gästnätterna ökat i de flesta kommuner. Av de större utlandsmarknaderna har Tyskland ökat kraftigt. Detta följer på en uppgång under 2015, trenden är därför fortsatt positiv. Även den kinesiska marknaden ökar kraftigt, även om de nominella talen är lägre.

– Sedan 2012 har antalet utländska gästnätter i länet ökat med 62 %. Ingen annan region kommer i närheten av en sådan ökningstakt. Mer än två tredjedelar av den ökade volymen kommer från utländska besökare, berättar Jeanette Brorsson-Ekelund.

Andelen utländska besökare i länet under sommaren har på fem år ökat från 24 % till 29 %. Av de sju  Svealandslänen är det bara Värmland och Stockholm som har en högre andel utländsk turism. I grannlänet Västmanland är motsvarande andel endast 11 % och det faktiska antalet utländska gäster är mer än 150 000 fler i Örebro län än i Västmanland.

,