Regeringens satsning på infrastrukturen bra för Örebros näringsliv

I veckan lade regeringen fram infrastrukturpropositionen för perioden 2018-2029, och presenterade då ett ökat anslag för drift och underhåll av järnvägen. Det går helt i linje med den systemanalys för infrastrukturen i Mälardalen som Region Örebro län varit med om att ta fram.

Hälften av Sveriges befolkning bor i Mälardalen, och en satsning på infrastrukturen i området är därför viktig för hela landet. För att ge tyngd åt detta har Region Örebro län tillsammans med sex andra regioner och landsting i Mälardalen tagit fram systemanalysen En bättre sits. I den har de deltagande regionerna enats om vilka satsningar som bör prioriteras när det gäller infrastrukturen i närområdet.

– Vi är alla överens om att Örebro län spelar en viktig roll när det gäller den nationella infrastrukturen. Det ska vi nu förmedla till Trafikverket som ska ta fram förslag på vilka åtgärder pengarna som presentarades i propositionen ska användas till, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

I propositionen skriver regeringen att de ska höja anslagen för drift och underhåll av den befintliga järnvägen.

– Det är ett viktigt steg. Järnvägen måste vara robust och pålitligt så att både resenärer och gods kan lita på att de kommer fram i tid. Det är bra för företagen i Örebroregionen, säger Mats Gunnarsson.