Elchock dödar råttorna i parken

råttfångare

Under sommaren har det varit problem med många råttor i området runt Järntorget och Henry Allards park. Nu har Örebro kommun placerat ut lådor som dödar råttorna, det sker genom en kraftig elektrisk stöt. Områden där det är mycket nedskräpning och många råttor ska städas oftare.

– Det är såsom för fågelträcksproblemet (se annan artikel) flera åtgärder som vi ska pröva och utvärdera. Gemensamt för de bägge problemen är att det finns god tillgång på föda, både för råttor och fåglar. Om det inte slängs så mycket matavfall på marken så kommer heller inte antalet råttor och fåglar att vara så många, säger Stefan Löf, miljöingenjör Örebro kommun.

Läs mer om problemet med fågelbajs i city:

Satte upp vassa piggar för att få bort kajorna – då flyttade fåglarna längre ut på grenen