Så mycket kan du få i ersättning om bussen är försenad

Länstrafiken har höjt ersättningen för försening i den allmänna kollektivtrafiken. Maxbeloppet för resa med taxi eller egen bil vid försenad bussresa är höjd till 1 110 kronor. Nu byts namnet Resegaranti ut mot Förseningsersättning.

Den 1 april 2016 infördes en ny lag (Lag 2015:953) som reglerar förseningsersättningarna i kollektivtrafiken. I samband med den nya lagen höjdes maxbeloppet för den som tar taxi eller egen bil vid en trafikstörning från 400 kr till 1110 kr. Maxbeloppet gäller för om en buss är försenad, eller inställd, och resenären väljer att istället genomföra resan med egen bil eller taxi.

– Ibland blir resan inte som planerat och vi vill då göra rätt för oss. Ett högre maxbelopp innebär att också resenärer som reser en längre sträcka kan känna sig trygga med att få rimlig ersättning vid försening, menar Thony Lundberg, Trafik- och Marknadschef på Länstrafiken Örebro.

Utöver det höjda maxbeloppet och ändringen av namn, är villkoren oförändrade för resor med Länstrafikens bussar som kör i den allmänna kollektivtrafiken. Om en resenär använt en av Länstrafikens biljetter på tåg, skickas ansöka om ersättning till Länstrafiken som ersätter enligt respektive tågoperatörs villkor.

– Vi är generösare än lagen fastslår när det gäller de andra villkoren i Förseningsersättningen. Vi betalar till exempel tillbaka hela kostnaden för Enkelbiljetten om resan är mer än 20 min försenad. Därför har vi valt att inte ändra på några av våra andra villkor, säger Thony Lundberg.