Tidningsbud i Örebro har landets bästa bibliotek

Utmärkelsen Årets arbetsplatsbibliotek tilldelas 2016 tidningsbuden på Prolog KB, Svenska Transportarbetareförbundet Avd 9, Örebro. På en arbetsplats där alla arbetar ensamma och nästan aldrig möts har de hittat vägar för att nå ut med böcker till medlemmarna. Dels har de ljudböcker, vilket är en förutsättning för medlemmarna att läsa, dels har de valt ett distributionssätt som är anpassat för dem.

– Arbetsplatsbiblioteken har en viktig roll som läsfrämjare och tillgängliggörare av litteratur för fler. För ABF som folkbildningsorganisation och vars uppgift bland annat är att motverka klassamhället är detta pris ett bra sätt att uppmärksamma läsfrämjande insatser på arbetsplatser. Årets pristagare, tidningsbuden på Prolog KB, Svenska Transportarbetareförbundet Avd 9, Örebro, har på ett inspirerande sätt visat hur olika metoder och former för exempelvis distribution kan leda till att läsning når många fler, säger Monica Widman Lundmark, förbundssekereterare ABF.

– Vi är stolta och glada över våra tidningsbud som får pris för sitt arbetsplatsbibliotek. Att främja läsandet på arbetsplatserna är en demokratifråga och något som hela fackföreningsrörelsen borde satsa ännu mera på, säger Lars Lindgren, förbundsordförande i Svenska Transportarbetareförbundet.

Utmärkelsen Årets arbetsplatsbibliotek har delats ut sedan 2014 och vinnande arbetsplatsbibliotek får 10 000 kronor att handla för till sitt arbetsplatsbibliotek och ett författarbesök.

,