Komplett strokeenhet invigs – från akutvård till uppföljning

Den 17 oktober invigs en ny strokeenhet på Universitetssjukhuset i Örebro. Detta är en del i Region Örebro läns satsning på strokesjukvården.

På den nya strokeenheten kommer man att ta hand om patienterna hela vägen från det akuta insjuknandet till den efterföljande rehabiliteringen. Detta innebär att patienter som insjuknar med stroke får ett samlat omhändertagande genom hela vårdkedjan. På enheten jobbar personalen i team med flera professioner och kan ge patienterna individuellt anpassad rehabilitering.

Till enheten kommer det även finnas ett mobilt stroketeam för insatser i hemmiljö. Dessutom byggs det upp en strokemottagning för patienter som kommer på uppföljande besök.