Miljöpartiet vill bygga lekplats på Stortorget

sra r mp

Det är dags för barnen få ta plats i centrala Örebro. Därför vill Miljöpartiet bygga om den nedre delen av Stortorget till en spännande mötesplats med fokus på barn och unga.

– Det är dags att vi flyttar bilarna till ett parkeringshus och gör plats för de allra viktigaste människorna, våra barn, säger Sara Richert (MP), kommunalråd.

I sitt förslag till budget för Örebro kommun 2017 vill Miljöpartiet investera i en ombyggnation av den nedre delen av Stortorget. Bilparkeringarna flyttas till ett nytt parkeringsgarage och istället byggs lekplats, aktivitetspark och nya möjligheter till fler uteserveringar och mötesplatser. Miljöpartiet föreslår att planeringen inleds nästa år.

– Vi måste bygga en stad där barn sätts i centrum, säger Sara Richert (MP), kommunalråd. Stortorget är en bra plats för det, mitt i vår stad.

Idag dominerar fortfarande trafiken stora delar av stadskärnan, och det saknas naturliga platser för barn att vistas på. Stadsplaneringen har varit dålig på att ta hänsyn till barns perspektiv och behov, och det vill Miljöpartiet ändra på. Utifrån ett barnperspektiv saknar centrala Örebro naturliga platser att stanna upp och trivas på. Barnen i Örebro kommer att göra city mer levande, vilket Örebros utveckling behöver.

– En levande, blomstrande stadskärna förutsätter att människor trivs i den, säger Sara Richert (MP), kommunalråd. Vi måste lägga mer resurser på att skapa platser där människor kan leva och mötas, utan att trängas bort av trafiken.

Miljöpartiet vill nu att förslaget till investering antas av kommunfullmäktige så att tjänstemännen kan börja utreda och planera för att göra förslaget till verklighet. 26 oktober hålls budgetdebatt där förslaget om Stortorget är en del.

För Miljöpartiet är det viktigt att barn blir delaktiga i arbetet med att göra om Stortorget.

– Den slutliga utformningen av platsen ska förstås påverkas av barn, säger Sara Richert (MP), kommunalråd. Det är viktigt att kommunen gör barn mer delaktiga i beslut som berör dem och kan göra Örebro bättre.

foto: Fredrik Welander

,
2 comments on “Miljöpartiet vill bygga lekplats på Stortorget

Comments are closed.