Så kan företag minska sina energikostnader

Nu har länets företag chans att minska sina energikostnader. Region Örebro län bjuder under hösten in små och medelstora företag till en rad aktiviteter som visar vägen mot en lägre energianvändning.

Energikontoret på Region Örebro län arbetar för att inspirera länets kommuner, företagare, organisationer och invånare att använda energi på ett effektivt sätt. Målet med arbetet är att uppnå Region Örebro läns klimat- och energivision: År 2050 är Örebro ett län utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

– Jag tycker att det är glädjande att Region Örebro län kan erbjuda de regionala företagen möjligheter att se hur de kan effektivisera sin energianvändning för att spara både miljö och pengar, säger Anders Ceder (S), vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

– Som en stor aktör i länet kan vi inom Region Örebro län göra mycket för att uppnå vår klimat- och energivision, men det krävs också att vi kan engagera och stimulera företag, organisationer och andra aktörer att hjälpa till, säger Anders Ceder.

Som ett led i arbetet mot en effektivare energianvändning arrangerar Region Örebro län nätverksmöten för länets företag. Nästa tillfälle äger rum den 30 november. Då hoppas Stefan Bernström från Region Örebro län, som är koordinator, att de åtta företag som var med vid förra träffen ska ha blivit fler.

– Det är ett gyllene tillfälle att få hjälp med att minska kostnaderna för sitt företag genom energieffektivisering. De deltagande företagen får bland annat hjälp av en energiexpert med att systematisera sitt arbete med energieffektivisering och att ta fram handlingsplaner, säger han.

Den 18 oktober arrangerar Region Örebro län en föreläsning, som riktar sig mot länets företag, om de ekonomiska vinster som är möjliga genom energieffektivisering.

Den 24 oktober kommer Region Örebro län att tillsammans med LRF Örebro bjuda in till ett kvällsseminarium för lantbrukare. Ämnen som avhandlas under kvällen blir de stora möjligheterna till energieffektivisering på svenska lantbruk, solel och elfordon anpassade för lantbruk.

Den 2 november står Region Örebro län och Fastighetsägarna MittNord bakom en föreläsning om driftoptimering i fastigheter. Deltagarna får tips om hur de kan sänka sina kostnader för tekniska installationer i fastigheter. Några av deltagarna kommer också att erbjudas besök av en energiexpert.