Vattenverket blir riksintresse – kan påverka nybyggnation i Örebro

vattenförsörjning

För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har Havs- och vattenmyndigheten pekat ut Sveriges viktigaste områden med anläggningar för vattenförsörjning. Skråmsta vattenverk med intilliggande Karlslundsåsen och Svartån är ett av dessa områden. Förklaringen som riksintresse påverkar framtida bebyggelse i området.