MP-kommentar till Forsberg-Franssons avhopp: “Arbetat hårt för att hålla ihop regionens ekonomi”

“Marie-Louise Forsberg-Fransson har, sedan hon tillträdde, varit en stark sjukvårdspolitiker som också arbetat hårt för att hålla ihop regionens ekonomi. Det är tråkigt att hon väljer att lämna sitt uppdrag men vi respekterar hennes beslut”. Så kommenterar Mats Gunnarsson, regionråd för Miljöpartiet, dagens besked att regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson kommer att avgå från sin post efter nyår.

– En av Marie-Louise Forsbergs-Franssons största insatser har varit att hon var en av huvudarkitekterna bakom inrättandet av läkarutbildningen i Örebro. Genom den har nu regionen ett försprång gentemot andra landsting i att tackla framtidens utmaningar vad gäller kompetensförsörjning och forskning inom sjukvården.

Regionråd Catrin Steen, MP, menar att Marie-Louise Forsberg-Fransson bidragit till att majoritetssamarbetet mellan S, V och MP har präglats av en gemensam syn kring vikten av ekonomiskt ansvarstagande och hållbar utveckling.

– Majoriteten har en gemensam politik som nu manifesteras i den nyss presenterade budgeten, säger Catrin Steen. Den politiken kommer att leva vidare och vi ser fram emot att gemensamt, att i majoritet, arbeta vidare i bred samsyn kring regionens utveckling med en kommande ny ordförande för regionstyrelsen.