Renoveringen av Gumaeliusskolan är försenad – elever flyttas om

Gumaeliusskolans renovering har blivit försenad och kommer vara färdigrenoverad till skolstart hösten 2018. Detta fårkonsekvenser för beslutet gällande förändrade anvisningsområden för Vivallaskolan 7-9. Grundskolenämndens parlamentariska grupp har därför idag kommit överens om att förslå nämnden följande beslut:

 

att Gumaeliusskolan stannar ytterligare ett år i Nikolaiskolans lokaler (läsåret 2017-2018).

 

att eleverna som börjar årskurs 7 höstterminen 2017 flyttar som planerat till sina nya skolor med undantag för de elever som anvisats till Nikolaiskolan. De anvisas istället till Gumaeliusskolan. 

 

att Vivallaskolans blivande årskurs 8 stannar kvar påVivallaskolan ytterligare ett år (läsåret 2017 – 2018) för att sedan flytta till Nikolaiskolan inför årskurs 9. 

Källa Örebro kommun