MP efterlyser barnperspektiv i örebropolitiken

Miljöpartiet efterlyser ett tydligare barnperspektiv när Örebro växer. Kommunen måste erbjuda barnen säkra vägar till skolan, utrymme att leka och röra sig i både stad och natur samt minska de sociala klyftor som skapar ojämna livsvillkor för barn.

– När Örebro växer och förtätas ökar konkurrensen om ytorna och då måste vi politiker prioritera barnen, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd. Många Örebroare känner en oro för att grönytor och rum för barn får stryka på foten, därför är vi tydliga med att barnen ska stå i centrum.

Miljöpartiet föreslår en satsning på 10 miljoner kronor till att förbättra utemiljön på Örebros förskolor och skolor. Utemiljön har prioriterats ned av kommunledningen under många år och därför satsar vi på att rusta slitna skolgårdar och satsar extra på grönare förskolegårdar för att förbättra barns lekmiljö och förutsättningar för  naturpedagogik.

– För att barn ska vilja vara ute, leka och röra på sig måste förskolegårdar och skolgårdar vara intresseväckande och levande, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd. Därför föreslår vi att kommunen satsar på ett kvalitetsarbete där planerare anställs för att utveckla gröna skolgårdar med möjligheter till utomhuspedagogik och odling.

Miljöpartiet föreslår även en satsning för att barn i Örebros ytterområden ska komma i kontakt med kulturskolan genom att samarbetet med skolor utökas. Bland annat vill Miljöpartiet att Nikolaiskolan startas med kulturprofil som drivs i samverkan med Kulturskolan. Skolan blir ny anvisningsskola för barn från olika bostadsområden.

– Det har varit mycket fokus på Kulturskolans behov av nya lokaler i diskussionen om det nya Kulturkvarteret, men vi vill att alla barn ska få möjlighet att skapa och uppleva kultur, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd. Därför föreslår vi en satsning där Kulturskolan lägger mer verksamhet i stadens bostadsområden.

Andra förslag med tydligt barnperspektiv i Miljöpartiets budget 2017:

– Ökade resurser till fritidsgårdarna för att jobba med jämställdhet och rikta sig till tjejer.

– Stärkning av skolhälsovården ska möta och förebygga ökande psykisk ohälsa bland unga.

– Anställa en integrationssamordnare som stärker samarbetet mellan kommunen och de föreningar som anordnar aktiviteter för nyanlända barn och unga.

– Busskort för alla barn som går årskurs 4-9 i syfte att fritt kunna välja skola i stan, samt förlängd giltighetstid på kvällen för gymnasiekorten.

– Arbetet med att skapa trygga