Elisabeth Malmqvist (C) föreslås bli Gymnasienämndens ordförande

Per-Åke Sörman tillträdde som kommunalråd för Centerpartiet den 7 oktober. I och med detta avsäger han sig uppdraget som Gymnasienämndens ordförande. På nästa medlemsmöte den 20 oktober föreslås Elisabeth Malmqvist att ta över Gymnasienämnden från och med den 1 november.

– Gymnasienämnden jobbar med flera utav mina och Centerpartiets viktigaste frågor, och jag är laddad att ta över dem. Att fler unga tar studenten med relevanta utbildningar är avgörande för framtiden. Vi ska erbjuda bra skolor och i samarbete med näringslivet utbilda våra ungdomar för ett hållbart arbetsliv, säger Elisabeth Malmqvist (C), vice ordförande Fritidsnämnden och tidigare Skolnämnd Nordost

Elisabeth Malmqvist är idag vice ordförande i fritidsnämnden. Under förra mandatperioden var hon ordförande i Skolnämnd Nordost. Förslag till ny vice ordförande i Fritidsnämnden är Annica Tholster, som nu är ledamot i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

– Från Örebrokretsens sida är vi glada och stolta att Elisabeth är villig att axla rollen som ny ordförande för Gymnasienämnden. Vi är trygga med att hon kommer göra ett bra jobb utifrån hennes erfarenhet och vad hon presterar i Fritidsnämnden i dag, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd och ordförande i Örebro Centerpartikrets.