1,3 miljoner till kostnadsfri förskola – alla ansökningar beviljades

Örebro kommun har beslutat att alla aktiviteter som den kommunala förskolan erbjuder ska vara kostnadsfria för alla barn. Det innebär att förskolan står för alla kostnader som kan uppstå i samband med aktiviteter och utflykter, så som pulka, hjälm, matsäck, luciakläder m.m. När Förskolenämnden i våras tog beslut om att införa Kostnadsfri förskola i Örebro kommun avsattes 500 000kr för förskolorna att ansöka medel ur. Nu har förskolorna lämnat in sina äskanden, som totalt landade på drygt 1,3 miljoner kronor vilket Förskolenämnden nu beviljar

– Att förskolan blir kostnadsfri – utöver den fastställda avgiften – är en del i det kompensatoriska uppdrag och ansvar som förskolan har för att utjämna barns ojämlika uppväxtvillkor. När vi nu beslutar att bevilja förskolorna de 1,3 miljoner kronor de ansökt om, ger vi också reell möjlighet för förskolorna att genomföra aktiviteter i full skala, säger Marie Magnusson (KD), ordförande i Förskolenämnden. Alla barn blir delaktiga och vi tar ett stort steg mot en än mer likvärdig förskola, fortsätterMarie Magnusson (KD).

– Att ta bort dolda kostnader i förskolan är verkligen ett viktigt beslut. Vi vet att det finns flera tusen barn i Örebro som lever i relativ barnfattigdom, och barn som inte kommer till förskolan de dagar då det är aktiviteter som kostar. Inget barn skall behöva stanna hemma på grund av att det saknas matsäck, skridskor eller luciakläder, säger Ewa Andersson (S), vice ordförande.

– Beslutet kommer underlätta för många familjer där den här typen av extra kostnad inte ryms i vardagsekonomin. Därför känns detta beslut fantastisk roligt att få delge – till förskolorna, men framför allt för de barn och familjer som faktiskt berörs, avslutar Marie Magnusson (KD).