Erikshjälpen fyller 70 – verksamheten startades av ett barn

erikshjälpen jerring

I år firar Erikshjälpen 70 år. Erikshjälpen startades av ett barn 1946. Istället för att tycka synd om sig själv började den svårt blödarsjuke pojken Erik Nilsson skicka brev och presenter till andra sjuka barn. Verksamheten växte och så småningom blev second hand-försäljning en viktig del. Bilden visar Erik på besök i radiostudion hos Sven Jerring.

Den 22 oktober uppmärksammas jubileet med en fest i Jönköpings Pingstkyrka.
– Erik Nilsson talade om att vara i kärlekens tjänst. Och det är precis det som vi vill fira när Erikshjälpen fyller 70 år. Jag är glad och tacksam att tillsammans med hängivna gåvogivare och medarbetare få vara med och göra den här världen bättre, säger Erikshjälpens generalsekreterare Daniel Grahn.

Att barn kan – det visar Erikshjälpens historia tydligt och det är en viktig utgångspunkt i Erikshjälpens arbete. I dag har Erikshjälpen bistånds- och utvecklingsprojekt i ett 20-tal länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd.

– Erikshjälpen Second Hands cirka 60 butiker är en viktig del av Erikshjälpens verksamhet och genererar mycket pengar till bistånd. Butikerna bidrar också till en bättre miljö, genom återanvändning av varor, och är en viktig mötesplats för många människor, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand Butiker.

I 70 år har Erikshjälpens insatser skapat både små och stora förändringars i många människors liv. Barn har fått chans att gå i skola, brunnar har borrats, krigs- och katastrofdrabbade familjer har fått nödhjälp, gatubarn har återintegrerats i familjer, hälsovård har nått människor i avlägsna byar och utdelning av kor, getter och höns har skapat nya försörjningsmöjligheter för fattiga familjer.

,