Så ska CV bli ett nytt bostadsområde

cv vy äldre

På torsdag presenterar fastighetsägaren Jernhusen framtidsplanerna för CV-området i centrala Örebro. 30 hektar industrimark kan komma att förvandlas till en modern stadsdel med närhet till både city och naturen.

Tanken är att området på så sätt ska bli mer öppet för allmänheten än det är idag. I helgen arrangeras en stor bostadsmässa på området.

foto: Örebro läns museum/ digitalt arkiv

,