De fick regionens kulturpris på 50 000 kronor

galleri örsta

Anders och Birgitta Fasth tilldelas Region Örebro läns kulturpris 2016. Paret belönas för den verksamhet de bedriver i Galleri Örsta i Kumla, som av juryn bedöms som en av de mest intressanta konstnärliga mötesplatserna i Sverige. Som mottagare av kulturpriset får paret 50 000 kronor samt en bronsstatyett skapad av Thorsten Molander.

Anders och Birgitta Fasth är ägare till Galleri Örsta som såg dagens ljus år 1992. År 2010 öppnade den första utställningen i galleriets nya huvudbyggnad, som genom sin ljusa och fyrkantiga fasad utmärker sig i landskapet. Galleriets interiör står inte exteriören efter, och den är enligt juryn ”slående vacker i sin arkitektoniska renhet och rikt tilltagna ljusinflöde”. Genom ett gediget kunnande och stort nätverk har paret återkommande kunnat fylla galleriet med utställningar som präglats av hög kvalitet, ofta med internationellt erkända konstnärer.

– Det känns glädjande att Region Örebro läns kulturpris i år går till makarna Fasth. Under årens lopp har de erbjudit många sevärda utställningar i den vackra galleribyggnaden. Deras verksamhet är till stor glädje för både den konstnärliga kretsen, och för den breda allmänheten, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

– Det är inspirerande att se hur Anders och Birgitta vågat satsa på Galleri Örsta, och hur de gjort det till en välkänd och aktad verksamhet i konstnärssverige. Att Anders dessutom är konstnärlig ledare för Konst på hög gör beslutet om att belöna dem med årets kulturpris än mer välgrundat, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Utöver kulturpriset delar Region Örebro län varje år också ut kulturstipendium till ett sammanlagt värde av 30 000 kronor. Årets kulturstipendium delas av tre personer, som får 10 000 kronor var. De tre stipendiaterna är Emma Öhman, Magdalena Eriksson och Åsa Gustafsson.

foto: Mikael Pauli/ Galleri Örsta