Klart för cykelvägen mellan Örebro och Glanshammar – planerad byggstart 2017

Nu ska det bli enklare för cyklister att färdas mellan Örebro och Glanshammar. Det står klart sedan Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad fattat beslut om att binda samman orterna med en ny gång- och cykelväg.

Den nya cykelvägen ska följa väg 823. Byggstarten är planerad till början av år 2017, men kan komma att försenas av ett överklagande. Målsättningen är att den cirka 15 kilometer långa cykelvägen ska stå klar senare samma år. Under 2017 kommer också gång- och cykelvägen längs väg 860, vid infarten till Lindesberg, att byggas färdigt.

– Genom att bygga nya cykelvägar vill vi skapa en sammanhållen och effektivt infrastruktur för cykling i Örebro län. Vi vill att det ska vara trafiksäkert och enkelt att ta sig fram på cykel, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Arbetet med att identifiera och prioritera cykelvägar sker i sammarbete med länets kommuner och Trafikverket. De slutgiltiga besluten om vilka vägar som bör utredas, planeras och byggas fattas av Region Örebro län. Detta görs inom ramen av länsplanen för regional transportinfrastruktur.

Inom planen ryms förutom satsningar på gång- och cykelvägar också kollektivtrafiks-, trafiksäkerhets- och utvecklingsåtgärder.

– Inom kollektivtrafikområdet kommer vi nästa år att fokusera på att rusta upp våra busshållplatser för att förbättra tillgängligheten till dem. Men vi kommer också att bygga ett antal nya hållplatser och vändplatser, säger Mats Gunnarsson.

One comment on “Klart för cykelvägen mellan Örebro och Glanshammar – planerad byggstart 2017
  1. Ska bli så skönt med en gång/cykelväg så alla kan ta sig fram säkrare än idag då det är smalt och dåligt med plats brevid körfälten samt skymda kurvor och krön.
    Hoppas att inget överklagas nu så vi kan få igång detta snarast, det behövs för allas säkerhet..

Comments are closed.