Speed-dating ska förena företag och nyanlända

open up connect

Den 11 november arrangeras Open Up Connect på Conventum. Där kommer företag och nyanlända mötas ”öga mot öga”. Målsättningen är att nyanlända ska få jobb och företagen hitta rätt kompetens bland de sökande. Hittills har fem företag anmält sig, det finns plats för ytterligare 15, berättar Anette Holm på Handelskammaren Mälardalen.

IKEA och Zilenzio är två av de anmälda företagen.

Integrationsprojektet Open Up, Örebro kommun och Arbetsförmedlingen är de andra parterna. Arbetsförmedlingen kommer att välja ut cirka 250 arbetssökande bland nyanlända personer. Människor som ska matchas mot företagens rekryteringsbehov.

 – Vi bestämde oss för att hitta ett tydligt och konkret behov, ett fokus som gynnar både arbetsgivare och arbetssökande. Därför siktade vi in oss på jobb och anställningar inför sommaren 2017, säger Anette.

– Inför sommaren behöver många branscher anställa ytterligare personal eller ta in vikarier, och många kan ha svårt att rekrytera. Därför gäller det att leta i nya nätverk. Bland nyanlända kan ett sommarjobb vara första steget in på arbetsmarknaden, de får därmed en erfarenhet och en första referens i sin CV. Det i sin tur kan leda vidare till annat. Därför riktar vi oss särskilt till arbetsgivare inom besöksnäringen såsom hotell, caféer och restauranger. Men vi riktar oss också till park- och trädgårdsföretag liksom vård och omsorgs-branschen. Vi bjuder därmed in både det privata näringslivet liksom kommun och landsting.

foto: Handelskammaren Jesper Granath

Anmälan görs på Handelskammarens sajt:

http://www.handelskammarenmalardalen.se/malardalen/index.asp?