Enkätsvar: Brunnsparken ska bli en stadsdelspark

På Örebro.se frågande kommunen vad ni tycker ska hända med Brunnsparken. 88 procent svarade att de vill utveckla området till en stadsdelspark med plats för evenemang. Dock är det bara drygt 200 personer som svarat på enkäten.

En procent tyckte att Brunnsparken ska utvecklas mot att bli ett nytt bostadsområde.

Läs mer om enkätsvaren:

http://www.orebro.se/42396.html

, , ,