Forskning vid universitetet: Så ska lastbilar anpassas för kvinnliga förare

Ett forskningsprojekt vid Örebro universitet har tilldelats 2,5 miljoner kronor från Vinnova. Idén med projektet är att bättre anpassa lastbilar för kvinnliga förare.

– Genom att ta in fler perspektiv och ifrågasätta det som ofta tas för givet kan nya lösningar utvecklas, därför satsar vi på innovation kopplat till normkritik, säger Sophia Ivarsson, handläggare på Vinnova.

Mer om projektet:

Lastbilar för alla: utveckling av normkritisk innovation på Volvo, Örebro Universitet, Volvo Lastvagnar, 2,5 miljoner 
Lastbilar har traditionellt utformats för en manlig modellförare. Projektets mål är att skapa former för ökad normkritik i Volvos innovationsprocesser och därmed bidra till en mer inkluderande transportbransch.
Projektledare: Dag Balkmar