Lättare för synskadade att veta när bussen går – ny teknik vid Resecentrum

prator33

Nu finns det två gula pratorer uppsatta vid in- och utgången till Länstrafikens Kundcenter vid Örebro Resecentrum. Syftet med pratorerna är att underlätta informationen kring bussresan för synskadade personer. Med ett enkelt knapptryck läser pratorn upp information om nästa avgångstid och hållplatsläge för de bussar som avgår från Örebro Resecentrum.

Installationen av pratorerna har gjorts i testsyfte och har i samråd med SRF (Synskadades Riksförbund) utformats och placerats så att en person med en synnedsättning lättare ska kunna upptäcka dem. I ett senare skede kommer en utvärdering av funktionen och responsen att ske. Planen är att pratorer ska installeras på fler ställen i länet, med början vid Örebro Resecentrum – en av de största knutpunkterna för kollektivtrafik i Örebro län.

– Pratorerna har installerats i testsyfte och innan de sätts upp på fler ställen i länet vill vi se hur funktionen kan utvecklas. Vårt mål är att länets kollektivtrafik ska vara tillgänglig för alla, säger Thony Lundberg, Trafik- och Marknadschef på Länstrafiken Örebro.

Installationen av pratorerna är en del av det pågående arbetet med att öka tillgängligheten av kollektivtrafiken för alla resenärer. Under hösten har flera inomhusskärmar vid Örebro Resecentrum bytts ut och layouten på de nya skärmarna gör att informationen är lättöverskådligare än innan. Senare i år kommer också utomhusskärmen som idag visar bussavgångar vid Örebro Resecentrum att bytas ut i syfte att förbättra informationens läsbarhet för resenärer.