Cykelstaden Örebro får bra betyg – fler kvinnor än män cyklar

cykelbana skylt

Örebro kommun placerar sig högt i en undersökning om kommuninvånarnas uppfattning om snöröjningen på cykelbanor. Invånarna i Örebro är mer nöjda med snöröjningen på gång- och cykelvägar än vad invånarna är i jämförbara kommuner. Dessutom visar undersökningen att Örebro kommun är en av de kommuner där det är flest vintercyklister. Även när det gäller antal personer som cyklar sommartid är Örebro i topp bland de jämförande kommunerna.

– Det är glädjande att se att vi är inne på rätt väg med de investeringar vi gjort de sista åren i särskilda sopsaltningsmaskiner. Det är maskiner som gör att det näst intill blir sommarväglag trots att det är minusgrader. Det är på det här sättet vi skapar en infrastruktur som möjliggör cykling året runt, säger Charlotte Edberger- Jangdin (C), Tekniska nämndens ordförande.

Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som presenterar detta i sin rapport ”Kritik på teknik”. Det är en undersökning där kommuninvånarna får lämna sin uppfattning om hur den kommunala tekniken (gata, park, VA och hanteringen av hushållsavfall) fungerar.

– Det är en viktig avstämning vi får i och med den här undersökningen. Vi vet till exempel att det är fler kvinnor än män som väljer att ta cykeln eller promenera. Vi har därför satsat på att ha en jämställd snöröjning, som innebär att cykel- och gångvägar prioriteras, säger Ida Eklund (S), 1:e vice ordförande i Tekniska nämnden., säger Ida Eklund (S), 1:e vice ordförande i Tekniska nämnden.

– Vi vill att det ska vara bekvämt och tryggt att ta sig fram på cykel i Örebro. Genom att underlätta för cyklister hoppas vi att de som har möjlighet att cykla väljer det transportmedlet före till exempel bilen, säger Anna Andersson (KD), ledamot i Tekniska nämnden.

De invånare i Örebro som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen är bra eller mycket har ökat markant från 2013 till 2016. Ökningen i procent är 35% till 50%.