Här finns fem lediga tillstånd för food trucks

food-truck-tillstand

Nu har Örebro kommun fem lediga tillstånd för så kallade food trucks. Ansökningar för tillstånden måste vara kommunen tillhanda senast den 15 november. Endast ett tillstånd per företag beviljas.

Om det är fler än fem godkända ansökningar, kan tillstånden komma att lottas ut.